bip.gov.pl
A A A K
BIP

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw, stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwian

Korespondencja przychodząca i wychodząca z Domu Pomocy Społecznej podlega rejestracji w kancelarii jednostki. Postępowanie z dokumentacją DPS-u określa Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, oraz Instrukcja Składnicy Akt. Sprawy załatwione w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz po podpisaniu wyłącznie przez Dyrektora lub osobę upoważnioną do zastępstwa. Nadzór nad prawidłowością, terminowością udzielania odpowiedni na korespondencję sprawuje Administrator.

Korespondencję do Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17 można składać:

  • drogą listową,
  • pocztą elektroniczną pod adresem: dps.scinawka @ o2.pl,
  • w systemie ePUAP pod adresem: /DPSScinawkaDolna17/SkrytkaESP ,
  • osobiście w dni powszednie od 7:00 do 15:00.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z dnia 07.01.2016 poz. 23). W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje mieszkańców i pracowników we wtorki od 13:00 do15:00. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Administrator. Osoby zainteresowane osobistym kontaktem z Dyrektorem jednostki proszone są o uprzednie umówienie się.

Aby skontaktować się telefonicznie w sprawach dotyczących mieszkańców po godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy, należy odczekać chwilę, aż centrala telefoniczna automatycznie przełączy rozmowę na oddział.

Opublikowano:
12.07.2017, 18:55
Waldemar Juraszek
Autor: Waldemar Juraszek
Utworzono: 12.07.2017, 18:55
Ilość odsłon: 1 018
Wersja do druku