bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.08.2016, 09:19 - zobacz aktualną wersję.
Zmiany wprowadzono z powodu: rozszerzenie opisu

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne nieudostępnione na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznych zostaną udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku,  zgodnie z załączonym wzorem. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, zostanie udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Dostęp do informacji publicznych jest bezpłatny, jednakże Dom Pomocy Społecznej może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (PDF)

Opublikowano:
05.08.2016, 09:19
Waldemar Juraszek
Autor: Waldemar Juraszek
Utworzono: 01.08.2016, 00:00
Ilość odsłon: 756